Het bestuur

Astrid Frederix

Secretaris-Penningmeester

Bestuurder

Rina Vermeulen

Rob Tielemans

Voorzitter